Betalingsvoorwaarden

M&O heeft overeenkomsten gesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Om te weten hoeveel behandelingen fysiotherapie uw aanvullende verzekering vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor een fysiotherapeutische- of manuele behandeling, worden de kosten direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. 

 

Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft, komen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening. In dat geval hanteren wij de tarieven vermeld bij tarieven en onderstaande betalingsvoorwaarden.

 

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst  tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 

2. Afspraken dienen 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Facturatie zal plaatsvinden via e-mail. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

 

5. Behandelingen welke niet door de zorgverzekering worden vergoedt, worden aan u digitaal fecatureerd. Op onze locatie aan de Mimosastraat 4, kunnen de kosten per pin betaald worden.

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >