Betalingsvoorwaarden

M&O heeft overeenkomsten gesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Om te weten hoeveel behandelingen fysiotherapie uw aanvullende verzekering vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor een fysiotherapeutische- of manuele behandeling, worden de kosten direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. 


Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft, komen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening.Samenwerking met Infomedics in onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze particuliere rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professionieel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Op de website van infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. Voor meer informatie ga naar: www.infomedics.nl  


Verder kunnen de kosten per pin betaald worden. Geldende tegen tarieven en onderstaande betalingsvoorwaarden.

 

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst  tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 

2. Afmelden/ annuleringsvoorwaarden

U kunt tot 24 uur (dus niet 1 werkdag) van tevoren kosteloos uw behandelafspraak annuleren of verzetten. Dit kan alleen telefonisch of per email via de balie en niet via de behandelend fysiotherapeut.

Let op: niet - of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kosten voor niet tijdig geannuleerde of niet nagekomen behandelafspraken

zonder bericht (No Show) zijn als volgt:

Codes 1864 + 1000 (DTF/intake + onderzoek + behandeling): € 72,00

Codes 1874 + 1000 (Verwijzing/intake + onderzoek + behandeling ): € 72,00

Codes 1871 + 1000 (Verwijzing/intake + onderzoek + behandeling aan huis): € 90,-

Code 1000 (Behandeling FT): € 40,00

Code 1200 (Behandeling MT): € 50,00

 

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Facturatie zal plaatsvinden via e-mail. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >