Betalingsvoorwaarden

M&O heeft overeenkomsten gesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Om te weten hoeveel behandelingen fysiotherapie uw aanvullende verzekering vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor een fysiotherapeutische- of manuele behandeling, worden de kosten direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. 


Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft, komen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening.Samenwerking met Infomedics in onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze particuliere rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professionieel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Op de website van infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. Voor meer informatie ga naar: www.infomedics.nl  


Verder kunnen de kosten per pin betaald worden. Geldende tegen tarieven en onderstaande betalingsvoorwaarden.

 

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst  tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 

2. Afspraken dienen 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht als zijnde niet nagekomen afspraak à 17,50 euro.

 

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Facturatie zal plaatsvinden via e-mail. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >