Informatie over privacywetgeving

Op 25 mei zal de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens ingaan. (AVG)

 Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglementis bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVGen de WGBO.

getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over persoonsgegevens in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De Wet Persoonsregistratie (WPR) is hierbij komen te vervallen.

Hieronder kunt u de pdf downloaden waarin in hoofdlijnen wordt ingegaan op de gevolgen van deze wet voor de verwerking van persoonsgegevens door fysiotherapeuten.

Tevens treft u de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan.

 

Privacyregeling

Privacyverklaring AVG ( Algemene Verordening gegevensbescherming)

WGBO

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >