Fysiotherapie aan huis

Wij hebben ons gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met  "complexe" gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten met bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson en/of een gebroken heup.

 

De cliënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

 

De behandeling is gericht op:

 

  •  de zelfstandigheid te vergroten of te behouden;
  •  u beter te laten functioneren bij de dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving;
  •  het voorkomen of verkorten van ziekenhuisopnames;
  •  het voorkomen of verminderen (van de ernst) van vallen;
  •  het ondersteunen van de mantelzorger;
  •  het handhaven van de woonsituatie.

 

Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen zijn de risicofactoren voor valincidenten die als de meest beïnvloedbare beschouwd worden. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau gehouden worden. Zelfs mensen van in de 90 kunnen hun kracht en evenwicht voldoende verbeteren om zo valincidenten te voorkomen.

Het Otago thuisoefenprogramma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Het bestaat uit een serie van in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. De oefeningen worden individueel voorgeschreven tijdens een serie van 5 huisbezoeken door een getrainde therapeut en nemen in moeilijkheidsgraad toe. Het duurt ongeveer 30 minuten om de oefeningen uit te voeren. Van een deelnemer wordt verwacht dat hij/zij 3 x per week oefent en 2 x wandelt.

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >