Wat is het artrose zorgpad?

Het artrose zorgpad is een behandelingsvorm waarin u leert om te gaan met uw artrose. Dit doet u door gerichte oefentherapie (fysiotherapie) te volgen. Een ander onderdeel van de behandeling is het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten in groepsverband. Tijdens de oefentherapie leert u oefeningen te doen, waarmee u de spieren en banden rondom het aangedane gewricht sterker maakt (traint). Hierdoor krijgt het aangedane gewricht meer steun bij de bewegingen die u maakt. Het doel hiervan is de belastbaarheid van het gewricht te behouden of te verbeteren, waardoor uw klachten afnemen.

 

Hoe werkt het artrose zorgpad?

Als eerste stelt de reumatoloog de diagnose artrose. Bij knie- of heupartrose volgt een verwijzing naar de reumaconsulent. Deze bespreekt vervolgens het artrose zorgpad met u. Als u ervoor kiest het zorgpad te volgen, meldt de reumaconsulent u aan bij een van de meewerkende fysiotherapiepraktijken. U krijgt vervolgens vanzelf een uitnodiging (telefonisch of per post) voor een intakegesprek met een fysiotherapeut. Tijdens dit eerste bezoek aan de fysiotherapiepraktijk wordt ook een test afgenomen om het functioneren van het aangedane gewricht te onderzoeken. Daarna volgt u gedurende drie maanden de oefentherapie. Deze is 2 keer per week en duurt telkens ongeveer 1 uur. Tijdens deze therapie krijgt u ook voorlichting en worden u diverse leefregels uitgelegd, die u kunnen ondersteunen in de omgang met artrose. Na drie maanden oefentraject heeft u een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut. Dan wordt weer een test gedaan om uw vorderingen te kunnen meten. De fysiotherapeut geeft de uitkomsten van de testen, inclusief zijn bevindingen, door aan uw reumatoloog.

 

Blijf bewegen!

Het is van groot belang dat u na de drie maanden waarin u de oefentherapie heeft gevolgd, zelf blijft oefenen. Blijf bewegen en volg de leefregels op. Op deze manier kunt u zelf uw klachten verminderen. Ten slotte bezoekt u nog een keer uw reumatoloog. De reumaconsulent maakt deze afspraak voor u aan het begint van het zorgpad. Tijdens deze afspraak met de reumatoloog evalueert u samen het zorgpad. Als u nog vragen heeft, kunt u die direct stellen.

 

Kosten

De bezoeken aan de reumatoloog en reumaconsulent van het HagaZiekenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor de fysiotherapie kan het zijn dat uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage vraagt. Het is verstandig dit vooraf na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken

Vul het online formulier in of Bel voor een intake gesprek

070 368 89 57

Maak een afspraak >